Bericht:

 

september 1999

 

Kort nieuws in de maand september

 

Asfaltbank Utrecht opgericht
23 september 1999 - De provincie Utrecht heeft met het bedrijfsleven bindende afspraken gemaakt om de kringloop van asfalt te sluiten en een milieuhygiŽnische inname en hergebruik van teerhoudend asfalt mogelijk te maken. Daarvoor is een asfaltbank opgericht. Teerhoudend asfalt komt in grote hoeveelheden vrij bij bouw- en sloopwerkzaamheden van wegen. Hergebruik vindt op grote schaal plaats, maar niet altijd op een milieuhygiŽnische wijze. De asfaltbank biedt een garantie dat het teerhoudend asfaltgranulaat op de wettelijk voorgeschreven en milieuhygiŽnische wijze wordt hergebruikt. Tijdens het hele proces van sloop tot hergebruik wordt geregistreerd wat er met het asfalt gebeurd en waarin het weer wordt toegepast. Het bedrijfsleven kan op die manier zonder bezwaar teerhoudend asfalt blijven innemen, omdat de overheid garant staat voor een milieuhygiŽnisch verantwoorde verwerking. Voor gemeenten is de asfaltbank een steun , omdat zij door het Bouwstoffenbesluit verantwoordelijk zijn voor de toepassing van teerhoudend asfalt. Door de garantiestelling is een intensieve handhaving niet meer noodzakelijk.

AZN gecertificeerd
23 september 1999 - Het kwaliteitszorgsysteem van Afvalverbranding Zuid-Nederland is gecertificeerd volgens ISO 9002 (voor kwaliteit) en 14001. Met ISO 14001 geeft het bedrijf aan dat het voldoet aan de geldende milieuwetten en -regelgeving, maar dat het zich ook verplicht tot een continue verbetering van het milieubeleid. Beide ISO-normen zijn bij AZN in de bedrijfsvoering met elkaar geÔntegreerd.

AVR gaat samenwerken met HCI
13 september 1999 - HCI Chemicals Benelux B.V. en AVR-Booy Clean gaan samenwerken voor de reiniging van pijpleidingen. HCI brengt sinds kort een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel op de markt dat sedimenten losweekt waardoor ze eenvoudig weggespoeld kunnen worden. AVR verzorgt in de samenwerking de reiniging en het afvalmanagement.

AVR neemt Leenders Industrie Service over
29 september 1999 - AVR heeft Leenders Industrie Service overgenomen. Het in Nijmegen gevestigde bedrijf doet industriŽle reiniging in Oost-Nederland, het Rijnmondgebied en in Duitsland via een vestiging in DŁsseldorf. Tot de activiteiten horen ook reiniging van elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties. Leenders Industrie Service telt 43 personeelsleden die in dienst komen van het nieuwe bedrijf: AVR-Leenders Industrial Services.
Voor AVR is de overname van belang omdat de activiteiten van Leenders Industrie Service goed aansluiten op de activiteiten van de divisie AVR-Industrie, waarvan het Nijmeegse bedrijf deel zal gaan uitmaken. De strategische ligging van de nieuwe vestiging maakt het AVR mogelijk om Oost-Nederland en Duitsland intensiever te bewerken. De overname leidt tot een verdere verbreding van de dienstverlening en versterking van de concurrentiepositie van AVR. Als de voorgenomen overname van AVIRA, de afvalverbrandinsginstallatie in Duiven, doorgaat, dan heeft AVR hiermee een versteviging toegevoegd aan de positie in Midden Nederland en het westen van Duitsland. In het streven naar schaalvergroting op het gebied van industriŽle en maritieme reiniging werden door AVR eerder al onder andere de Nederlandse Booy-bedrijven in Rotterdam
en de RCM-groep in Amsterdam overgenomen.

Gebr. Van Casteren in handen van AVR
30 september 1999 - AVR heeft 70 rpocent van de aandelen van Gebr. Van Casteren Containertransport bv. in Tilburg overgenomen. Op termijn zal AVR ook de resterende 30 procent van de aandelen verwerven. De bedrijfsactiviteiten worden voortgezet onder de naam AVR-van Casteren bv. Voor AVR is de overname van belang vanwege de uitbreiding van de inzamelactiviteiten in Brabant en Zeeland. AVR-van Casteren wordt als werkmaatschappij van de divisie AVR-Overheid het operationele steunpunt voor deze activiteiten.
De huidige directie van Gebr. Van Casteren Containertransport wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van AVR. Het zittende personeel blijft in dienst. Naar verwachting zal het aantal arbeidsplaatsen in de toekomst door aanvullende investeringen op de huidige locatie Industrieterrein Vossenberg toenemen.
Het Tilburgse bedrijf houdt zich bezig met het inzamelen, overslaan en sorteren van bedrijfsafval. Het omvangrijke klantenbestand omvat zowel kleine als zeer grote bedrijven.


© Uitgeverij Noordhoek BV