Bericht:

Rubriek:

13 augustus 199

Bedrijfsnieuws

NMA akkoord met overname Cleanaway door Watco

De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMA heeft besloten dat voor de overname van Cleanaway door Watco geen vergunning is vereist, aangezien de concentratie geen belemmering vormt voor de mededinging op de Nederlandse markt.

De afvalbedrijven hadden in juli een akkoord bereikt over de overname van de Nederlandse activiteiten van het Engelse Cleanaway door Watco te Rotterdam. Dit betekent dat Watco de bedrijven Leto Recycling, Mirec, De Valk Gals, Cleanaway Services, Metrex en TSM gaat omvatten. De groep richt haar activiteiten op de inzameling, opslag, sortering, recycling en verwerking van zowel gevaarlijke als niet gevaarlijke afvalstromen. Het akkoord is gesloten onder voorbehoud van goedkeuring door de NMA. Die goedkeuring is er inmiddels. Op het gebied van inzameling, noch op het gebied van be- en verwerking van afvalstoffen, wordt het marktaandeel van de nieuwe concentratie zodanig dat sprake is van een onevenredige machtspositie. Saillant detail is dat de huidige Watco-directeur Visser tot twee jaar geleden directeur van Cleanaway is geweest.


Uitgeverij Noordhoek BV