Bericht:

Rubriek:

21 september 1999

Beleid & uitvoering

Overeenkomst Pronk met Polen over minder broeikasgas

Minister Pronk van milieu en zijn Poolse collega Szyszko hebben een intentieverklaring getekend op grond waarvan Joint Implementation projecten uitgevoerd kunnen worden die de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.

Nederland heeft zich internationaal verplicht 25 Megaton CO2-equivalenten via flexibele instrumenten zoals Joint Implementation in het buitenland te realiseren. Concreet gaat het in Polen om twee projecten. En daarvan wordt uitgevoerd in Tychy bij Katowice waar een gasonttrekkingssyteem op een afvalstortplaats wordt gebouwd. Deze installatie realiseert een geschatte afname van CO2-equivalenten van 17.280 ton/jaar. Van deze geschatte reductie mag Nederland 75% officieel laten registreren bij het Joint Implementation Registration Centre (JIRC). Bij het andere project wordt in Jelenia Gora een op kolen gestookte verwarmingsketel van 600 kWh vervangen door een 400 kWh biomassaketel waarin schoon afvalhout nuttig kan worden hergebruikt en een kassencomplex kan verwarmen. Deze nieuwe installatie levert een geschatte CO2-reductie van 2.480 ton/jaar. Hiervan mag Nederland 55% bij het JIRC laten registreren. Beide projecten samen omvatten een investering van een miljoen gulden.


Uitgeverij Noordhoek BV