Bericht:

Rubriek:

23 september 1999

Inzameling

Rotterdam mag gft inzameling gedeeltelijk stoppen

De Milieu-inspectie heeft geen bezwaar als Rotterdam stopt met de gescheiden inzameling van gft bij hoogbouw. Dat heeft zij deze maand aan het college van B&W geschreven. Het staat de gemeente(raad) nu vrij in het merendeel van Rotterdam met de gescheiden inzameling tes toppen.

Na een uitvoerig onderzoek heeft de gemeente geconcludeerd dat het voor driekwart van de geheel stad op basis van de door het AOO opgestelde criteria niet zinvol is het gft gescheiden op te halen. Dat betekent dat alleen bij 70 duizend van de 280 duizend aansluiting gescheiden inzameling van gft zal gaan plaatsvinden. Uiteindelijk beslist de gemeente zelf over het wel of niet gescheiden inzameling. Er worden nu nog initiatieven onderzocht om huishoudens die zelf te kennen geven gescheiden aan te willen leveren toch een mogelijkheid te bieden; bijvoorbeeld met een schillenboer.


Uitgeverij Noordhoek BV