Bericht:

Rubriek:

27 oktober 1999

Beleid & uitvoering

Doelstellingen verpakkingsconvenant verder weg

De verpakkingsberg groeit, ondanks de afspraken en maatregelen die zijn vastgelegd in het Convenant Verpakkingen II.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de Commissie Verpakkingen dat op 26 oktober is gepubliceerd. Volgens de Commissie hebben veel bedrijven inspanningen geleverd om hun preventie- en hergebruiksverplichtingen na te komen, maar lijkt tegelijkertijd "de doelstelling van het convenant niet dichterbij te komen".
In het Verpakkingenconvenant II uit 1997 hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken dat in 2001 maximaal 940.000 ton verpakkingsafval mag worden verbrand of gestort. Sindsdien is de berg echter niet geslonken maar gegroeid, in 1998 met tien procent tot 1.300.000 ton. Om de 2001-doelstelling te halen is nu een reductie met dertig procent nodig. Uit de metingen over 1998 blijkt dat hiertoe vooral meer hergebruik bij verpakkingen van papier/karton en kunststof nodig is.
De Stichting Natuur en Milieu heeft zich zeer verontrust betoond over de tegenvallende resultaten en heeft Minister Pronk gevraagd in te grijpen in het convenant. Ook de VMK (Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen), die namens de kunststofverpakkingsindustrie het Convenant II heeft ondertekend, heeft laten weten dat extra maatregelen nodig zijn. De vereniging pleit voor het verplicht scheiden en aanleveren voor hergebruik. Tegelijkertijd is een betere handhaving van de regelgeving noodzakelijk. De Minister zegt het bedrijfsleven inmiddels te hebben uitgenodigd voor overleg. Hierbij zullen nieuwe afspraken en intensivering van de bestaande maatregelen aan de orde komen.
Natuur en Milieu vindt het echter niet langer verantwoord om te vertrouwen op voldoende vrijwillige inspanningen bij het bedrijfsleven, omdat deze zijn afspraken over vermindering van de afvalberg niet nakomt. De organisatie dringt dan ook aan op wettelijke voorschriften, en heffingen op eenmalige verpakkingen.


Uitgeverij Noordhoek BV