Bericht:

Rubriek:

28 oktober 1999

preventie

Friesland kent ook no cure no pay

De Provincie Friesland heeft een regeling ingevoerd waarbij bedrijven alleen de kosten van een preventiescan betalen wanneer de scan uitwijst dat er voldoende financieel voordel is te halen door preventiemaatregelen.

De regeling wordt geļntroduceerd door de provincie en Afvalsturing Friesland. Sinds 1995 voert Afvalsturing Friesland projecten uit die gericht zijn op de preventie van afval en emissie bij het midden- en kleinbedrijf. Daaruit is gebleken dat vaak kostenbesparingen zijn te realiseren door milieumaatregelen uit te voeren. Er zijn al ongeveer honderd bedrijven doorgelicht en de besparingen bedroegen tussen de 2000 en 5000 gulden per jaar door vermindering van het gebruik van grondstoffen en energie. Met de regeling dat bedrijven de doorlichting gratis kunnen uitvoeren als geen verbeterpunten worden gevonden hoopt de provincie meer bedrijven te winnen voor duurzame productie. Vergelijkbare regelingen zijn reeds bekend bij andere provincies, onder andere in Noord-Brabant. De no cure no pay regelingen aldaar hadden een matig succes, omdat wel verbetermogelijkheden werden geconstateerd bij bedrijven, maar de bedrijven daar zelf geen vervolg aangaven om de verbeteringen ook in te voeren.


© Uitgeverij Noordhoek BV