Bericht:

Rubriek:

17 september 1999

Bedrijfsinformatie

Milieucentrum ATF de Pijp geopend

Op het industrieterrein De Haven in Drachten heeft de heer Nijpels, commissaris van de Koningin in Friesland, het nieuwe bedrijfspand van afvalinzamelingsbedrijf ATF de Pijp officieel geopend.

ATF de Pijp, ontstaan uit ATF Chemie uit Drachten en De Pijp Afvalverwerking uit Heerenveen, is al in 1997 begonnen met de bouw van het moderne milieucentrum. Het centrum herbergt onder andere een bouw- en sloopafvalscheidingsinstallatie, een composteerinrichting voor groenafval, een puinbrekerij voor de verwerking van puin tot secundaire grondstof en een opslagloods voor gevaarlijke (afval-) stoffen. Een jaar geleden is het belendende kantoorgebouw al in gebruik genomen. Inmiddels heeft de nieuwe sorteerinstallatie enkele maanden naar tevredenheid proefgedraaid.
Het totale complex is drie hectare groot. Jaarlijks zal hier ongeveer 200.000 ton afval worden verwerkt. Met de nieuwbouw is een investering gemoeid van zo'n 25 miljoen gulden.


Uitgeverij Noordhoek BV