Bericht:

Rubriek:

14 oktober 1999

publicaties

Milieukostenkaart voor metaalbedrijven

Stichting Stimular heeft een nieuwe brochure uitgebracht waarmee de milieukosten voor het metaalbedrijf in kaart worden gebracht.

Moet de smeerolie al ververst worden? Hoeveel verf komt er eigenlijk nog op het voorwerp terecht? Ligt de afvalcontainer alweer half vol met absorptiekorrels? Met deze en andere prangende afvalvragen wil de Stichting Stimular metaalbedrijven attenderen op de vele onnodige kosten die gemaakt worden wanneer afval wordt weggegooid. De vragen staan in een folder die een nieuw uit te geven 'Milieukostenblad voor het metaalbedrijf' onder de aandacht wil brengen. Het blad bevat een kostenkaart met kengetallen van grondstofverbruik, afvalafvoer en kosten, die vervolgens met gerichte acties kunnen worden verminderd. Uitgangspunt is dat al het afval en de emissies die een metaalbedrijf verlaten, ooit zijn ingekocht als nuttige grondstof. Afval kost daarom meer dan alleen de afvoerkosten. Het accent ligt daarom op de vragen hoeveel grondstof er in het afval is terechtgekomen, hoe dat valt te achterhalen en hoe deze kostenpost vervolgens verlaagd kan worden.
Stimular is een stichting die sinds 1990 afval- en emissiepreventie in het midden- en kleinbedrijf in de Rotterdamse regio stimuleert. Hiertoe geeft ze, zonder winstoogmerk, onder andere preventie-factsheets en andere publicaties uit.

Voor meer informatie:

Stichting Stimular
Postbus 11180
3004 ED Rotterdam


Uitgeverij Noordhoek BV