Bericht:

Rubriek:

20 oktober 1999

Bedrijfsnieuws

NMa stelt voorwaarden aan fusie PNEM/MEGA-EDON

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft vergunning verleend voor de voorgenomen fusie van PNEM/MEGA en EDON, zij het onder de voorwaarde dat de nieuwe onderneming haar belang in elektriciteitsbedrijf EPON en een deel van haar activiteiten op het gebied van compostering van gft verkoopt.

EDON bezit 50 procent van de aandelen in EPON, terwijl NUON de overige 50 procent bezit. Na de fusie zullen de partijen gezamenlijk een marktaandeel van 40-50 procent hebben op deze markt, terwijl het marktaandeel van de concurrentie veel lager ligt. De NMa gaat uit van een Nederlandse markt voor de productie van elektriciteit, omdat het aandeel van de import nog erg laag is en de mogelijkheden tot vergroting van dit aandeel de komende jaren beperkt zijn. Geconcludeerd is daarom dat de nieuwe combinatie van PNEM/MEGA en EDON een economische machtspositie op de markt van elektriciteitsproductie zou krijgen die de mededinging significant belemmert.
Een andere zorg gold het composteren van gft. De fusiepartners zijn veruit de grootste spelers op deze markt. Na de concentratie zouden zij een marktaandeel van bijna 50 procent bezitten, terwijl de overige spelers slechts kleine marktaandelen hebben.
Partijen hebben toegezegd een deel van hun activiteiten te verkopen aan of meer onafhankelijke derden. De NMa heeft deze toezegging als verplichtende voorwaarde aan de vergunning verbonden.
Dit is de tweede keer dat de NMa een concentratie onder voorwaarden goedkeurt. Eerder gebeurde dit bij de overname van De Kievit door Friesland Coberco Dairy Foods. In totaal heeft de NMa tot nu toe elf keer een vergunning vereist voor een fusie of overname. Twee keer leidde dit tot een volledig verbod, twee keer tot het stellen van voorwaarden en twee keer tot goedkeuring. Drie zaken zijn door betreffende partijen op enig moment ingetrokken, twee zaken zijn nog in behandeling.


Uitgeverij Noordhoek BV