Bericht:

Rubriek:

6 oktober 1999

Bedrijfsnieuws

Overname AVIRA door AVR bijna rond

AVR heeft op de aandelen van AVIRA een bod uitgebracht dat in goede aarde is gevallen. Daarmee zou een nieuwe situatie ontstaan in de afvalsector, vooral omdat AVR en AVIRA de middenas van Nederland beheersen. Volgens ingewijden is het bod van AVR 'fors'.

Tijdens een aandeelhoudersvergadering van NV AVIRA op 6 oktober is positief gereageerd op een bieding van de AVR. Over de definitieve overdracht van de AVIRA-aandelen aan AVR zullen de komende maanden besluitvorming plaatsvinden door de gemeenteraden van de gemeentelijke aandeelhouders. Het is de bedoeling dat de diverse gemeenteraden vůůr medio december definitief besluiten tot overdracht van hun aandelen. AVIRA en AVR vormen dan samen het op twee na grootste afvalbedrijf Nederland met in totaal 1600 personeelsleden en een omzet van 700 miljoen gulden. Essent; het gefuseerde EDON en PNEM/MEGA heeft voor de afvalsector een geschattae 1 miljard omzet.

Als de beslissing positief uitvalt dan slaat AVR eindelijk een grote slag in haar doelstelling om tot de top 15 afvalverwerkende bedrijven van Europa te gaan behoren. Eerder waren verschillende andere pogingen om met grotere afvalbedrijven samen te werken of te fuseren mislukt. De laatste was deze zomer toen AVR de VAM voor zijn neus voorbij zag gaan richting het nieuwe conglomeraat van de EDON en PNEM/MEGA-groep. De bieding van AVR was toen veel te laag. Wel succesvol is de AVR de afgelopen tijd geweest in de overname van kleinere nationale bedrijven. Een zeer groot aantal - vooral in de randstad - is onder de vleugels van de AVR gekomen, zoals laatst nog de bedrijven Leenders Industrie Service en Gebr. Van Casteren Containertransport . Vooral het Nijmeegse Leenders Industrie Service, dat onder andere reinigingsdiensten uitvoert bij AVI's sluit mooi aan bij de verwerving van AVIRA.

Eind vorig jaar is een proces ingang gezet tussen AVIRA en AVR voor een gezamenlijke strategische oriŽntatie. Afgelopen juli werd de volgende stap gezet door aan de directie van AVIRA een mandaat te verlenen om te gaan onderhandelen over de verkoop van de aandelen. Dit heeft geleid tot de bieding van AVR die nu door de aandeelhouders positief is ontvangen.
AVIRA wil met AVR de positie versterken. Het bedrijf is te klein om zelfstandig verder te gaan en moet met de schaalvergroting meedoen om de positie in de afvalketen veilig te stellen. Schaalvergroting is nodig door steeds grotere marktwerking en technologische vernieuwingen. Verder speelt dat over enkele jaren in Europa ook de grenzen voor afvalverwerking zullen vervallen. De afvalsector ontwikkelt zich bovendien steeds meer tot een kapitaalintensieve industrie.
Niet onbelangrijk is dat AVR en AVIRA samen de middenas van Nederland beheerzen. Beide ondernemingen bestrijken samen het grootste deel van Midden Nederland. Vanuit die positie kunnen zij activiteiten ontplooien in andere gebieden, vooral richting de Duitse markt. Het samengaan van AVIRA en AVR biedt daarnaast betere mogelijkheden om bestaande activiteiten uit te breiden en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Dat geldt evenzeer voor het exploiteren van kennis en expertise op het gebied van afvalverwerking.
De gemeentelijke betrokkenheid bij AVIRA was de laatste jaren al minder geworden. AVIRA is een van de weinige AVI's waarvan de vollast niet voor het grootste deel wordt gegarandeerd door langlopende contracten van huishoudelijk afval; de zogenaamde wurgcontracten. Slechts dertig procent van het afval is hiervan afkomstig, het overige is bedrijfsafval dat op de markt moet worden verworven.
Direct na afloop van de aandeelhoudersvergadering zijn de ondernemingsraad, vakbonden en het personeel van AVIRA op de hoogte gebracht. Het samengaan met AVR-Bedrijven heeft geen nadelige gevolgen voor de personele bezetting van AVIRA. Integendeel, want verwacht wordt dat de mogelijkheden tot uitbreiding van activiteiten zullen leiden tot meer werkgelegenheid. De ondernemingsraad heeft in deze adviesrecht.


© Uitgeverij Noordhoek BV