Bericht:

Rubriek:

24 september 1999

Bedrijfsnieuws

Rijnmond draagt bij aan een schonere Zwarte Zee

Op 16 en 17 september heeft in de haven van Bourgas, Bulgarije, het seminar Black Sea Ports Waste management plaatsgevonden. Organisatoren waren de Milieudienst Rijnmond en IWACO Consultants for Water & Environment.

Met de organisatie van dit seminar wordt vanuit het Rijnmondgebied steun verleend aan het ontwikkelen van een beter afvalbeheer in de haven. Dit laatste is nodig om de Zwarte Zee te beschermen tegen afvallozingen op het open water. De Zee wordt verontreinigd door de industrie uit het omringende grondgebied en door scheeps- en havenafval. Deelnemers aan de conferentie waren zowel vertegenwoordigers van de zeehavens zelf, als de locale overheden en de milieubeweging. Voor het ontwikkelen van wetgeving en beleid met betrekking tot havenontvangstinstallaties moet volgens de aanwezigen een belangrijke rol zijn weggelegd voor de Association of Black Sea Ports. Ook is nadrukkelijk gewezen op het belang van implementatie van de in 1994 geratificeerde Bucharest Convention en het Black Sea Strategic Action Plan 1996, beide opgesteld ter bescherming van de Zwarte Zee tegen vervuiling.


Uitgeverij Noordhoek BV