Bericht:

Rubriek:

25 oktober 1999

Publicaties

Verontwaardiging over suggestie van gesjoemel

Het rapport "Wie betaalt, bepaalt" van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, dat handelt over milieucriminaliteit, is bij sommigen hard aangekomen. Kern van het rapport is de conclusie dat gunstige uitslagen van milieuonderzoeken en laboratoria te koop zijn voor opdrachtgevers, omdat economische belangen vaak zwaarder wegen dan milieuhygiŽnische.

De Federatie van Nederlandse Milieulaboratoria, FeNeLab, heeft zich nadrukkelijk gedistantieerd van de suggesties en beweringen uit het onderzoek als zouden zij manipuleren met opdrachten en testresultaten. FeNeLab wijst erop dat laboranten de herkomst van de te onderzoeken monsters niet kennen, hetgeen bijdraagt aan de neutraliteit van het onderzoek. Bovendien is bijna ieder onderzoek sterk geautomatiseerd, zodat eventueel gesjoemel meteen breed aan het licht zou komen. Ook benadrukt de federatie dat laboratoria slechts analyseresultaten afgeven. Zij hebben derhalve geen inzicht in, noch verantwoordelijkheid voor datgene wat er met die resultaten gebeurt.
Het Milieuonderzoeksbureau MTE zegt niet verbaasd te zijn over het Rotterdamse rapport, maar eerder over de vrijblijvende houding van de overheid ten opzichte van de certificeringsregeling voor bodemonderzoeksbureaus. Zelf KIWA gecertificeerd, pleit MTE voor een verplicht keurmerk. Woordvoerder Pijpker: "Omdat er vanuit de overheid geen eisen worden gesteld kan iedereen een milieuadviesbureau beginnen." Van de 150 bedrijven die zich in Nederland met bodemonderzoek bezighouden, zijn er slechts acht gecertificeerd. Maar zolang overheden nauwelijks naar die certificering vragen, wordt de prikkel er niet groter op. Het doet MTE "zeer" dat er vanuit de overheid "vrijwel dagelijks opdrachten worden verleend aan andere, goedkopere en niet gecertificeerde bedrijven."


© Uitgeverij Noordhoek BV