Bericht:

Rubriek:

3 november 1999

beleid & uitvoering

Afvalsturing wint voorlopig van VROM

Afvalsturing Brabant kan voorlopig weer vliegas naar Duitsland exporteren. De weigering van het Ministerie van VROM om de vergunning te verlengen, is door de Raad van State geschorst.

Afvalsturing beschouwt export van vliegas naar Duitsland als een belangrijk onderdeel van het streven naar optimaal hergebruik van afvalstoffen en afvalverbrandingsresiduen. Eerder had VROM daar wel een vergunning voor verleend zodat het vliegas nuttig zou kunnen worden toegepast in de Duitse steenkolenmijnen. Daar wordt het gebruikt als bestanddeel in cementmortel, waarmee damwanden worden gebouwd.
Toen de verlenging in mei onverwacht geweigerd werd, tekende Afvalsturing Brabant hier bezwaar tegen aan. Dit leidde echter niet tot de gewenste verlenging, zodat bij de Raad van State in beroep werd gegaan en tevens een schorsingsverzoek werd ingediend. In de tussentijd zag Afvalsturing zich genoodzaakt om een deel van het vliegas te storten. Op 28 oktober schorste de Raad de weigering van VROM. Daarmee kan de export worden hervat totdat uitspraak is gedaan in de bodemprocedure.


Uitgeverij Noordhoek BV