Bericht:

Rubriek:

20 december 1999

Beleid & uitvoering

Aanloopbeleid Bouwstoffenbesluit verlengt tot 1 juli 2000

Minister Pronk heeft op de valreep van de eeuwwisseling besloten het aanloopbeleid van het Bouwstoffenbesluit eenmalig te verlengen van 1 januari tot 1 juli 2000. Via het aanloopbeleid mogen bouwstoffen waarvan de certificering nog niet helemaal rond is, wel worden toegepast.

Volgens het Bouwstoffenbesluit moeten secundaire bouwmaterialen voldoen aan minimale milieueisen. Of bouwstoffen daaraan voldoen is te zien aan een erkende kwaliteitsverklaring: een certificaat. Het product van de leverancier is dan gecertificeerd, en is als zodanig ook erkend door de overheid. Bij de start van het Bouwstoffenbesluit was nog een flink aantal producten niet gecertificeerd. Daarvoor werd een aanloopbeleid opgesteld. De producten die als het ware in de wachtkamer voor certificering zaten kwamen op een lijst en konden dus toch worden toegepast. De minister heeft de periode waarop die lijst geldig is nu eenmalig met een half jaar verlengd. Na het eerste halfjaar waren nog steeds onvoldoende bouwstoffen gecertificeerd. De branchevereniging BRBS is maar gedeeltelijk tevreden met dit uitstel. De redenering is dat hoe langer en vaker het uitstel hoe afwachtender de houding zal zijn van de bedrijven die nog moeten certificeren. Certificering is duur, en degene die het voortouw hebben genomen willen dit doorberekenen in de producten. Zij kunnen dat niet als de rest van de branche nog afwachtend is. Bovendien is de BRBS bang dat als voortdurend maar uitstel wordt gegeven op den duur niemand meer in het besluit gelooft.


Uitgeverij Noordhoek BV