Bericht:

Rubriek:

17 december 1999

Bedrijfsnieuws

HVC en G.P. Groot nemen deel in West-Friesland Recycling

De Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en G.P. Groot nemen gezamenlijk voor de helft deel in de West-Friesland Recycling (WFR). De andere helft blijft in handen van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW).

WFR is een scheidingsinstallatie voor het sorteren en scheiden van bouw- en sloopafval. Ook bedrijfsafval en huishoudelijk afval kan worden verwerkt. HVC en G.P. Groot brengen hun aandeel onder in Sortiva, Sortiva beheert reeds een scheidingsinstallatie in Heiloo. Men wil beide scheidingsinstallaties op elkaar gaan afstemmen, waardoor schaalvoordelen worden behaald. Dat gaat zowel op voor het contracteren van te verwerken afvalstromen als in de afzet van de reststromen. De aandelen die worden gekocht zijn afkomstig van de Groep Andijk, een samenwerkingsverband van zeven aannemers. Op dit moment wordt gewerkt aan een businessplan, waarin het toekomstperspectief voor de WFR wordt uitgewerkt. In ieder geval zal een grotere betrokkenheid met de scheidingsactiviteiten van Sortiva moeten worden gerealiseerd.


Uitgeverij Noordhoek BV