Bericht:

 

december 1999

 

Kort nieuws in de maand december

 

Optimale conversie van afval en biomassa

20 december 1999 - TNO-MEP, ECN en PricewaterhouseCoopers gaan onderzoeken via welke conversieroute biomassa en afval optimaal zijn in te zetten voor de productie van elektriciteit en warmte. De conversieroutes moeten een maximale energieopbrengst genereren tegen marktconforme kosten. Bepaald moet worden welke biomassa- en afvalstromen gekoppeld moeten worden aan welke conversieroutes en hoe stromen daarvoor moeten worden geclassificeerd. Ook zal worden gekeken naar de lokale beschikbaarheid van biomassa- en afvalstromen, emissie-eisen en afzetmarkten voor warmte. De verwachting is dat het onderzoek in het voorjaar 2000 zal zijn afgerond.

DAR wordt overheidsgedomineerde bedrijf

23 december 1999 - De Dienst Afvalstoffen & Reiniging (DAR) gaat in het nieuwe millennium verder als een verzelfstandigde overheidsgedomineerde organisatie. Alle zorgtaken die voor de Gemeente Nijmegen worden uitgevoerd zijn ondergebracht in DAR Milieudiensten. Tegelijkertijd wordt de commerciële dienstverlening ondergebracht in DAR Milieuservice. Met de wijziging wordt een grotere afstand van de politiek genomen. De gemeente Nijmegen blijft wel de enige aandeelhouder. Nu de privatisering een feit is wordt gestreefd naar schaalvergroting, omdat dat wordt gezien als een kritische factor voor de toekomst. Daarvoor zal strategische samenwerking worden gezocht met vergelijkbare bedrijven, die overigens ook uitsluitend overheidsgedomineerd zullen zijn.

Overname Avira bij NMa aangemeld

15 december 1999 - De overname door de AVR Holding van AVIRA is aangemeld bij de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa). De NMA moet bepalen of door de overname niet een economische machtstructuur ontstaat die het marktevenwicht zou kunnen verstoren. De NMa kan de overname verbieden of er beperkingen aan stellen. Overigens is de overname nog geen feit. Eerst zullen de raadscommissies en daarna de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten hun goedkeuring moeten geven. Verwacht wordt dat dit in februari zal zijn afgerond.

Informatiecentrum Preventie en Hergebruik wordt Informatie Punt Afval

30 december 1999 - Het Informatiecentrum Preventie en Hergebruik van het Afval Overleg Orgaan heeft haar naam gewijzigd in het Informatie Punt Afval (IPA). De naam van het Informatiebulletin Preventie en Hergebruik verandert gelijktijdig in Afval Informatief. Aanleiding voor de naamsverandering is dat het informatiecentrum zich sinds de oprichting in 1992 heeft verbreed van preventie en hergebruik naar het hele afvalveld. Het informatiepunt geeft overheden (gemeenten en provincies) antwoord op vragen over preventie, inzameling en verwijdering van huishoudelijk afval. Het IPA vormt een onderdeel van het Afval Overleg Orgaan (AOO).
Informatiepunt Afval (IPA), tel. 030 - 234 35 52, fax. 030 - 234 22 60 informatiepunt.afval@AOO.nl

 

Geesink Service in nieuw pand

30 december 1999 - Op industrieterrein De Munt in Emmeloord is een nieuw pand neergezet voor de gehele serviceafdeling van Geesink. Door de sterke groei van de after sales afdeling in de afgelopen vijf jaar was nieuwe behuizing noodzakelijk. De service is hiermee van 600 m2 naar 1800 m2 gegaan, met drie quick service werkplekken. De nieuwe werkplaats voldoet geheel aan de eisen voor een servicewerkplaats voor afvalperswagens. Bovendien zitten alle functies zoals werkplaats, receptie, onderdelenverkoop, service helpdesk en training en opleiding nu in één gebouw. Ook is er nu een adequate ruimte voor klanten die op een reparatie willen wachten. Naast deze werkplaats heeft Geesink ook een service-reparatiefaciliteit in Maarheeze die dient als servicewerkplaats voor de Geesink Kiggen persen en voor de Geesink afvalperswagens uit het zuiden van Nederland.

Nieuwe Milieulijst voor 2000

30 december 1999 - Vanaf 1 januari is er een nieuwe Milieulijst van kracht geworden. Op deze lijst staan bedrijfsmiddelen die in 2000 in aanmerking komen voor een willekeurige afschrijving. De lijst wordt ieder jaar hernieuwd en aangepast aan de ontwikkelingen op milieu- en energiebeleid. Ten opzichte van de vorige lijst is er een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd, maar er zijn er meer afgevallen. Bovendien zijn voor enkele middelen de eisen aangescherpt. De lijst komt sterk overeen met de zogenaamde energielijst, waarop bedrijfsmiddelen staan die gericht zijn op energiebesparing of duurzame energie opwekking.

La Poubelle wint Brabantse milieuprijs

23 december 1999 - De provincie Noord-Barabant heeft de milieuprijs 1999 toegekend aan het kringloopbedrijf La Poubelle. Het thema voor de prijs was duurzaamheid. Het kringloopbedrijf paste daarin het beste. Door de kringloopbedrijvigheid wordt de productie en consumptie van goederen door hergebruik in meer duurzame banen geleid. Ook worden grondstoffen en energie bespaard en dragen de activiteiten bij tot verminderen van de afvalberg. Belangrijk in relatie tot duurzaamheid is ook de maatschappelijke rol. La Poubelle verleent namelijk ook hulp aan bijvoorbeeld daklozen, zwervers en vluchtelingen.


© Uitgeverij Noordhoek BV