Bericht:

Rubriek:

20 december 1999

Beleid & uitvoering

Stichting wil stimulering van ecotax voor bio-energie

De Stichting Platfrom Bio-energie (PBE) vindt dat bio-energie meer financieel moet worden gestimuleerd. Het geld dat daarvoor nodig is moet uit de regulerende energiebalasting (REB) komen. Ook protesteert zij tegen de emissievoorstellen van VROM die de ontwikkeling van bio-energie zouden frustreren.

De REB is een heffing op de productie van elektriciteit, behalve als deze elektriciteit uit duurzame energiebronnen wordt opgewekt. Een deel daarvan (ongeveer 3,5 cent per kWh) wordt weer teruggesluisd naar de productie van duurzame energie. Het PBE vindt dat dit hoger moet worden. Zij stelt voor 6 cent/kWh van de 12,11 cent die de totale REB bedraagt te gebruiken voor stimulering van bio-energie. De stichting reageert op het Energierapport 1999 van het ministerie van Economische Zaken, waaruit valt af te leiden dat de overheid de REB wil laten stijgen naar 12,11 cent per kWh in 2001. Daarmee zouden de prijzen voor groene en normale stroom op ongeveer gelijk niveau komen.
Verder waarschuwt de PBE voor de emissievoorstellen van VROM voor energiewinning uit biomassa. Volgens de PBE zijn de emissievoorstellen vooral gericht op de grootschalige bijstook in kolencentrales. Aangezien die over 15 jaar uit bedrijf zijn, vraagt PBE zich af hoe tegen die tijd energie uit biomassa geproduceerd moet gaan worden. VROM zou in de voorstellen voorbijgaan aan de voordelen van kleinschaligheid. Zoals de mogelijkheden om duurzame warmte en stoom te leveren en de relatief eenvoudige wijze van integratie van kleine installaties in het energienet. De door VROM voorgestelde emissienormering is strenger dan die in de omringende landen. Daarmee wordt bio-energie duurder, omdat producenten moeten investeren in dure rookgasreiniginginstallaties. De Nederlandse concurrentiepositie wordt daarmee verslechterd, aldus PBE


Uitgeverij Noordhoek BV