afval!
Bedrijfsnieuws 4-11-97

Missie volbracht

Met ingang van 1997 is het Afvalstoffen Coördinatiepunt Noord-Holland (ACP) opgeheven. Nog slechts één wapenfeit moest plaatsvinden: de presentatie van het laatste jaarverslag.
Op 4 november kon dit verslag over 1996 naar buiten komen en kon een periode van intermediaire sturing worden afgesloten. Van medio 1992 tot en met 1996 heeft - evenals in andere provincies - de afvalverwijderingsstructuur in de provincie Noord-Holland een ingrijpende verandering ondergaan: die van storten naar zoveel mogelijk verbranden. Om dit zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden werd het ACP opgericht.
Het ACP is feitelijk voortgekomen uit de gebeurtenissen in 1990 toen de AVI in Alkmaar tijdelijk werd stilgelegd en de AVI Zaanstad definitief werd gesloten. Een ‘crashteam’ werd opgericht om de huishoudelijke afvalstromen naar andere eindverwerkingsinrichtingen te sturen. Het crashteam wordt later omgedoopt tot het ACP. Na de opening van de AVI Amsterdam in 1993 ging het ACP zich ook bezighouden met de sturing van brandbaar afval. Later volgde daarop nog de opening van de AVI in Alkmaar in 1995.

Einde van intermediaire sturing

De rol van het ACP was vooral van belang in de periode 1993 tot 1996. Toen ontstond door overcapaciteit een keuzemogelijkheid: aanbieders mochten hun bedrijfsafval bij de afvalverbrandingsinstallaties en de stortplaatsen brengen. Maar aangezien verbranden aanzienlijk duurder was dan storten, zou het bij de poort van de Amsterdamse AVI wel erg rustig worden. De sturing van het brandbare afval werd daarop bij het ACP neergelegd. Deze moest als intermediair sturingsapparaat ervoor zorgen dat brandbaar afval bij de verbrandingsinstallaties werden aangeboden en voor het verevenen van de tarieven voor verbranden en storten. Opmerkelijk was dat op 1 oktober 1993, de provincie Noord-Holland - die tot dan de volledige zeggenschap had - deze overdroeg aan de betrokken aanbieders, vervoerders en verwerkers.
Voor het ACP kwam het einde inzicht bij de ingebruikname van de Huisvuilcentrale in Alkmaar. Op basis van een logistiek plan droeg het ACP er zorg voor dat de installatie van meet af aan voldoende aanvoer kreeg: afvalstromen uit zuidelijk Noord-Holland werden omgebogen naar Alkmaar en er werd afval aangevoerd vanuit Utrecht en in 1996 ook vanuit zuidelijk Nederland. Beide niet onomstreden gebleven gebeurtenissen. In principe zou het ACP al in 1995 zijn gestopt, maar om de overgang niet al te abrupt te laten verlopen werd op een redelijk laat tijdstip besloten het ACP nog een jaar zijn (aangepaste) taak te laten doen. Maar daarmee viel eind 1996 toch definitief het doek voor ACP en iets ‘typisch Nederlands’ als intermediaire sturing.

© Uitgeverij Noordhoek