afval!
Bedrijfsnieuws 6-11-97

Nieuwe reinigingsdienst in Zuid-Limburg

'Rd4' wordt de nieuwe regionale reinigingsdienst in Zuid-Limburg. De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf zullen vanaf 1 januari 1998 hun reinigingsactiviteiten in de nieuwe organisatie bundelen.
Mogelijk zullen ook andere gemeenten in Rd4 gaan deelnemen of klant worden van het geprivatiseerde bedrijf. Daarnaast zal Rd4 ook haar diensten aan bedrijven en instellingen gaan aanbieden.
De vier betrokken gemeenteraden zijn definitief akkoord gegaan met de fusie van de reinigingsdiensten. Een vijfde gemeente zal naar verwachting eind december over de toetreding tot Rd4 positief beslissen. Bij Rd4 zullen 170 mensen de reinigingstaken gaan verzorgen voor een gebied met 230.000 inwoners.

Totale dienstverlener

Reden voor de fusie was voor de gemeenten dat met het nieuwe bedrijf een grotere efficiency kan worden bereikt en daarmee kosten kunnen worden beheerst. Bovendien zijn door de schaalvergroting investeringen mogelijk die voor de afzonderlijke gemeenten onhaalbaar zouden zijn. De gemeenten zijn voor de oprichting van de nieuwe organisatie een Gemeenschappelijke Regeling aangegaan. Deze Rd4 wil een compleet pakket aan inzamel-, reinigings- en milieudiensten gaan aanbieden, variërend van de inzameling van afval en het vegen van straten tot gladheidsbestrijding en het doorspuiten van rioleringen. De Rd4 krijgt ook het beheer over de milieuparken en straatcontainers.

Ook voor bedrijven

Daarnaast werd een commerciële poot opgericht: NV Rd4. Deze zal voor bedrijven en instellingen gaat werken voor bijvoorbeeld de inzameling van afval en het schoonhouden van bedrijfsterreinen. Volgens Marcel Janssen van Rd4 zullen zij zeker in het begin de markt niet agressief benaderen. "Wij zoeken nu het overleg met de commerciële inzamelbedrijven. Wat we zeker niet willen is ruzie met de bestaande marktpartijen en daarom zullen we op deze markt ons terughoudend opstellen. Bovendien ligt ons speerpunt het eerste jaar bij de verbetering van de bestaande taken van de reinigingsdienst. De fusie heeft als doelstelling meer kwaliteit te leveren, sneller en flexibel te reageren, een betere communicatie en kostenbeheersing, Daar zullen we de eerste tijd onze handen aan vol hebben."

Marktverstoring

Vanzelfsprekend zijn de bestaande inzamelaars in de regio niet erg gelukkig met de nieuwe concurrent. De afgelopen twee tot drie jaar hebben de inzameldiensten van Kerkrade en Heerlen zich ook actief op de inzameling van bedrijfsafval begeven. Men vindt concurrentie goed, maar tekent daarbij aan dat er al voldoende concurrentie in de regio is. Als Rd4 daarbij komt en bovendien geen BTW hoeft te berekenen en vennootschapsbelasting hoeft af te dragen dan is er eerder sprake van marktverstoring dan concurrentie, zo valt in de regio te beluisteren.

© Uitgeverij Noordhoek