afval!
Bedrijfsnieuws 20-11-97

Fusie van NFK en NVR

De NFK en de NVR zullen vanaf 1 januari samen verder gaan in de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK).
De algemene ledenvergadering van de NFK en NVR hebben daarmee op 20 november ingestemd. Daarmee ontstaat een federatie van 550 bedrijven die actief zijn in de kunststof en rubberindustrie. De Federatie NRK zal de belangen behartigen van de aangesloten leden, vooral op de gebieden economie, onderwijs en milieu. Voorzitter wordt drs. O.W.A.H.M. Mengelberg die tijdens de oprichting onderstreepte dat het bundelen in een branche- organisatie van de gehele rubber- en kunstofindustrie "een intensief maar nuttig proces was". Nu is volgens hem echter de tijd gekomen die eensgezindheid voor de branche te laten werken.

© Uitgeverij Noordhoek