afval!
Bedrijfsnieuws 25-11-97

Afvalzorg Deponie ontvangt ISO 14001

Afvalzorg Deponie in Noord-Holland heeft het ISO 14001-certificaat gekregen.
Op 28 augustus werd het certificaat door de certificerende instantie toegekend. Op de officiële uitreiking op 25 november, waar het certificaat werd uitgereikt door milieugedeputeerde Friso de Zeeuw aan Bert Krom van Afvalzorg Deponie toonde de Zeeuw zich tevreden over het streven naar het optimaal mogelijke milieuzorgsysteem aan Afvalzorg.
Directeur Bert Krom wil het zorgsysteem gaan inzetten om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Hij wil verbetering van de meetbaarheid van doelstellingen, voortgangsbewaking en inventarisatie en evaluatie van risico's. Tijdens de uitreiking riep hij zijn medewerkers Karel Winkel en Clem Lourens uit tot Zorgtoppers van 1997. Zij hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor de verdere ontwikkeling van het interne milieuzorgsysteem. Deze eretitel zal jaarlijks aan de medewerker worden toegekend die zich in het kader van het zorgsysteem heeft onderscheiden.

Andere lokaties volgen

ISO 14001 betreft een norm die uitgaat van continue verbetering van de milieuprestaties. Ook arbo- en kwaliteitszaken zijn in het zorgsysteem van Afvalzorg ondergebracht. Het certificaat heeft betrekking op het ontwikkelen, inrichten, exploiteren en afwerken van stortplaatsen voor de eindverwerking van afval. Daarmee heeft de norm betrekking op activiteiten als inrichting, onderhoud, acceptatie, emissiebeheer, monitoring en opleiding. Voor de verwerkingsactiviteiten is voor het huidige ISO- certificaat de hoofdlokatie van Afvalzorg Deponie, de lokatie Nauerna, onder de loep genomen. Begin 1998 komen de andere zes locaties in Noord- Holland en Flevoland aan bod.

© Uitgeverij Noordhoek