afval!
Bedrijfsnieuws 16-12-1997

Ecoservice gecertificeerd

Een jaar na de in gebruik name van het servicecentrum in Dordrecht voldoet Ecoservice Nederland aan de ISO 9002 norm voor de kwaliteitsborging bij het vervaardigen, het installe ren en de nazorg en de ISO 14001 norm voor milieuzorgsystemen, milieueisen en milieuricht lijnen. Verder is het bedrijf nu EMAS-geregistreerd. Ecoservice Nederland BV was al gecertificeerd volgens Het Normblad Milieu- en Kwaliteits zorgsysteem voor de verwijderingsbedrijven van gevaarlijke stoffen.

© Uitgeverij Noordhoek