afval!
Bedrijfsnieuws 22-12-1997

Cleanaway neemt TSM over

Cleanaway Nederland BV en Transport Sanering Milieu (TSM) B.V. hebben op 19 december een intentieverklaring ondertekend, waarin afgesproken is dat Cleanaway Neder land 100 procent van de aandelen TSM overneemt. TSM te Schiedam en de aan TSM gelieerde bedrijven TSA B.V., Euroteam B.V. en TSM B.v.b.A., zijn actief in het aanbieden van integrale afvalinzameling. TSM beschikt over de benodigde vergunningen om afvalstoffen te mogen op- en overslaan op haar locatie te Schiedam. Daarnaast voert TSM bodemonderzoek en -sanering uit. Cleanaway Services BV is gespecialiseerd in de inzameling van afvalstromen en reststromen binnen de industrie.

© Uitgeverij Noordhoek