afval!
Bedrijfsnieuws 29-12-1997

Intentieverklaring in Friesland

Frosk/Prozon Milieutechniek en de diensten Stadsbeheer en Stedelijke Werkvoorziening uit Leeuwarden hebben onlangs een intentieverklaring getekend. Hierin is de samenwerking verwoord op het gebied van de inzameling en verwerking van wit- en bruingoed. Frosk/Prozon Milieutechniek uit Veendam maakt onderdeel uit van de Hanze Milieu Groep. Door de samenwerking van beide partijen kan de verwerking van deze specifieke afvalstro men efficiŽnter en op milieuhygiŽnische wijze gebeuren.

© Uitgeverij Noordhoek