afval!
Bedrijfsnieuws 10-1-1998

Subsidie voor deelname aan Wastec ‘98

Van 20 tot en met 23 oktober wordt in Tokyo de Wastec ‘98 gehouden. De beurs staat bekend als de meest toonaangevende zakelijke beurs op het gebied van waste control in Japan.

Gateway to Japan

In 1997 namen meer dan 200 standhouders deel (relatief weinig in vergelijking met Europese beurzen) tegen maar liefst 90.000 bezoekers. De Europese deelname door het midden- en kleinbedrijf wordt ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma “Gateway to Japan”. Niet alleen worden tal van activiteiten georganiseerd om het Europese Bedrijfsleven extra te profileren, ook hebben de deelnemers recht op een aanzienlijke bijdrage aan de kosten. Het Europese programma ‘Gateway to Japan’ heeft tot doel Europese bedrijven te ondersteunen bij het openbreken van de Japanse markt. Gedurende vier jaar worden missies en collectieve beursdeelnamen georganiseerd in de meest kansrijke sectoren in Japan. De uitvoering in Nederland ligt in handen van de Kamers van Koophandel.
De markt voor afvalbewerkingsapparatuur in Japan is veelbelovend volgens de commissie. Op de wereldmarkt wordt voor de komende jaren de sterkste groei verwacht in Japan. Belangrijke ontwikkelingen zijn een sterk groeiende vraag naar technologie op het gebied van recycling. Door een ‘Recycling wet uit 1994 en de ‘Container Packaging Law’ uit 1997 is er een sterke verschuiving gaande van het voorkomen van vervuiling naar het recyclen van vervuiling, volgens de promotie campagne van ‘Gateway to Japan’. Verder is de stedelijke vuilverwerking de grootste marktsector en beslaat vooral vuilverbrandingsapparaten. Het Japanse Ministrie van Handel en Industrie voorspelt voor de totale Japanse milieusector een groei van zes procent per jaar tot het jaar 2010.

Financiële ondersteuning

Bedrijven die deelnemen aan het programma krijgen een intensieve voorbereiding, een gratis en gedegen rapport over de sector in Japan en marketingondersteuning. Daarnaast een financiële ondersteuning voor reis- en verblijfskosten van max. 1200 ECU en een bijdrage van 75% in de kosten van de eerste stand. Bovendien wordt in samenwerking met Japan Airlines een reis- en verblijfsarrangement aangeboden.
Sluitingsdatum voor inschrijven is 30 april 1998. Voor een volledig informatiepakket en een inschrijvingsformulier voor deze missie: Marcel van Hof , c/o Asia House, Strawinskylaan 15, 1077 KW Amsterdam, telefoon 020-6766686, telefax 020-6737801, e-mail: asia.house@pi.net

© Uitgeverij Noordhoek