afval!

 

Bedrijfsnieuws

10-02-98


Resultaten Ecotech '97: ondanks minder bezoekers, redelijk tevreden

Zowel de bezoekers als de exposanten hebben hun mening gegeven over de afgelopen Ecotech. De harde cijfers laten een neerwaartse trend zien, maar de 'zachte' cijfers geven toch een redelijk tevreden gevoel weer.

 

Netto standoppervlakte

Het netto standoppervlak (het aantal vierkante meters, waarop de tentoonstelling plaatsvindt) is de afgelopen jaren weinig veranderd. Dat zegt weinig over het succes van de beurs. Het is niet de verhuurde oppervlakte. Tijdens iedere beurs wordt een deel van de ruimte gratis of tegen gereduceerd tarief verhuurd aan relaties. Met name door de groei van de demonstratiehal is het oppervlak gelijk gebleven.

Aantal exposanten

Het aantal exposanten laat echter een daling zien. Sinds 1993 het topjaar neemt het aantal exposerende bedrijven af. De daling wordt natuurlijk ook veroorzaakt door het grote aantal fusies in de branche. Verder blijkt de Ecotech toch vooral een Nederlandse aangelegenheid; directe buitenlandse deelname is gering.

Aantal vertegenwoordigde bedrijven

Veel van de Nederlandse exposanten vertegenwoordigen een of meer buitenlandse producenten. Vandaar dat het aandeel 'buitenland' via deze vertegenwoordigingen toch nog redelijk grot is. Maar ook hier zit de krimp er in.

Aantal bezoekers

De prognose voor 1997 was 25.000 bezoekers. Een vermindering ten opzichte van de vorige editie, maar dat is zelfs bij lange na niet gehaald. De oorzaak is niet direct aan te geven; er was in die periode geen directe concurrent.

'Zachte cijfers'

Het afnemend aantal bezoekers is ook de exposanten opgevallen, maar men is over het algemeen toch redelijk tevreden over de bezoekers aantallen. Dat geldt zeker voor de kwaliteit van de bezoekers; 52% van de exposanten geeft aan de kwaliteit van de bezoekers goed te vinden.

Algemeen oordeel exposanten

De Ecotech '97 was zeker geen grandioos succes, maar over het algemeen was men tevreden. 30% van de exposanten gaf een schoolcijfer 6 voor de beurs, 25% een 7 en toch 16% nog een 8. Toch gaf 10% nog een 4.

(6% gaf geen antwoord)

Algemeen oordeel bezoekers

Het oordeel van de bezoekers zal duidelijk zijn: 52% van de bezoekers gaf een 7.

 


© Uitgeverij Noordhoek