Bericht:

Rubriek:

7 januari 1998

Publicaties

Afvalverwijdering en reiniging tussen milieu en economie

In opdracht van de NVRD heeft KPMG/BEA een rapport opgesteld met een visie op de plaats van overheidsgedomineerde bedrijven in de afvalinzameling. Het rapport is een reactie op de voorstellen die de Commissie Cohen aan de Tweede Kamer heeft gedaan, waarin deze rol juist aanzienlijk wordt beperkt. 

KPMG/BEA beargumenteert dat in de afval- en reinigingsbranche juist de combinatie van overheidsgedomineerde en particuliere bedrijven een goede combinatie oplevert voor maatschappelijke en economische doelstellingen. Burgers en bedrijven in Nederland profiteren in deze situatie het meest.

Het rapport geeft de NVRD-visie op de marktwerking en overheidsondernemingen weer in de afval- en reinigingsbranche. De visie is ontwikkeld door KPMG Bureau voor Economische Argumentatie in samenwerking met een NVRD-klankbordgroep, waarin zowel ledenondernemers als NVRD-bestuurders zaten.

Voor een samenvatting van het rapport en commentaar op de visie: 'Overheid moet op de markt actief blijven'.

Zie ook het rapport van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht: 'De concurrentiepositie van particuliere afvalbedrijven ten opzichte van (semi-) overheidsgedomineerde instellingen' van april 1997, waarin het standpunt van de Vereniging Afvalbeheer werd geformuleerd.


© Uitgeverij Noordhoek BV