afval!

 

Publicaties

29-01-98


Termen en definities voor afval vastgesteld

Het NNI heeft een norm (NEN 5880) uitgebracht waarin ruim driehonderd termen over afvalstoffen en afvalstoffenverwijdering zijn gedefinieerd. Bij een groot aantal termen is aanvullend een nadere toelichting opgenomen.

De omvangrijkste hoofdstukken in de norm behandelen termen voor de diverse afvalstoffen (veelal genoemd in wetgeving)  en termen voor het be- en verwerken van afvalstoffen. Iets minder omvangrijk zijn de hoofdstukken met termen voor het omgaan met afvalstoffen, termen voor het materieel en de hulpmiddelen voor afvalstoffen en als bijlage een overzicht van de relevante afvalstoffenwet- en regelgeving.

Daarnaast bevat de norm nog de termen voor milieu- en kwaliteitszorg rond afvalstoffen, termen voor preventie van afvalstoffen en emissies, termen voor het verplaatsen van afvalstoffen, termen voor de op- en overslag van afvalstoffen, termen voor algemene eigenschappen van afvalstoffen en ten slotte enkele verklarende/technische termen.

Recensie

Hoewel de materie nogal droog en uitgebreid lijkt, is het boekje toch compact: slechts 24 pagina's. Gelukkig is achterin ook een register opgenomen, waar op trefwoorden eenvoudig de juiste term of definitie is op te zoeken. De meeste termen en definities lijken voor zichzelf te spreken. Zo moet je je afvragen of 'eenmalige verpakking' nog wel een verklaring behoeft. Anderzijds wordt het toch actuele convenant niet verklaard en is het vergeefs zoeken naar wat nu een OGD-bedrijf precies is. Toch is het een handig boekje. Zeker als in meer formelere afspraken termen worden gebruikt die niet voor iedereen eenduidig worden uitgelegd. Dan kan een verwijzing naar de norm van pas komen.

De NEN 5880 'Afvalstoffen en afvalstoffenverwijdering - Algemene termen en definities' kost f. 57,00 (exclusief 6% BTW) en is te bestellen bij NNI-verkoop (telefoon 015-2690256) of via e-mail: bestel@nni.nl

 


© Uitgeverij Noordhoek