Dossier_Bouwstoffen.gif (17893 bytes)

Back ] Home ] Up ] Next ]

Veel gestelde vragen

Zowel het Ministerie van VROM als het Ministerie van VWS  hebben een website met daarop de 'FAQ's.

In de publicatie 'Voorlichtingsdagen Bouwstoffenbesluit 1995: Vragen deelnemers + antwoorden' heeft Het Ministerie van VWS heeft maar liefst de 80 meest gestelde vragen opgesomd en beantwoord. De vragen zijn het resultaat van de voorlichtingsdagen die in 1995 zijn gehouden. De vragen die toen werden gesteld zijn bijeengebracht en van een antwoord voorzien. Regelmatig worden de vragen en antwoorden herzien. Er zijn vijf categorieŽn, te weten, werkingssfeer, kwaliteitseisen, toepassingseisen, procedurele eisen en diversen.

Het aantal vragen (met antwoorden) op de site van VROM is aanzienlijk minder. Bij veel voorkomende vragen over het bouwstoffenbesluit worden maar zes vragen gesteld en (kort) beantwoord:

BOKS

'Bouwstoffenbesluit ingewikkeld? Niet met BOKS! Probeer het zelf…… ' is de bijzonder wervende titel waarmee de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Boks aan de man probeert te brengen. BOKS is het Bouwstoffenbesluit Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem. BOKS geeft bijvoorbeeld antwoord op vragen als:

  • is het Bouwstoffenbesluit van toepassing?
  • welke categorie volgt uit de analyseresultaten?
  • welke procedure moet worden gevolgd?
  • wat zijn de toepassingseisen?
  • waaraan moet een partijkeuring voldoen?
  • wat is de maximale toepassingshoogte?

 

Infopunten

Er zijn drie informatiepunten of helpdesks die telefonisch informatie kunnen geven over het bouwstoffenebsluit.
Infomil: tel. 070-3610575
Rijkswaterstaat: 015-2518205
VKB: 035-6838833

 

 

© Uitgeverij Noordhoek BV