Dossier_Bouwstoffen.gif (17893 bytes)

Back ] Home ] Up ] Next ]

Partijkeuring

In  het Bouwstoffenbesluit zijn eisen opgesteld voor het uit te voeren onderzoek aan een partij van een bepaalde grondstof (partijkeuring). Deze eisen zijn opgenomen in zogenaamde toetingsprotocollen. Een toetsingsprotocol is een uitgebreid voorschrift voor de milieuhygiŽnische beoordeling van een bouwstof die valt onder het Bouwstoffenbesluit. Hierbij is onderscheid gemaakt in twee handhavingsprotocollen en een gebruikersprotocol. Dit onderscheid is gemaakt, omdat de handhaver met een bepaalde zekerheid moet aantonen dat een bepaalde partij niet voldoet, terwijl de gebruiker/producent juist moet aantonen dat een bepaalde partij wel voldoet aan de eisen uit het Bouwstoffenbesluit. In de toetsingsprotocollen worden eisen gesteld aan de monsternemingsstrategie, het aantal te nemen grepen en samen te stellen mengmonsters, de grootte van de grepen en mengmonsters, analysemethoden en toetsing. Zowel de monsterneming als de analyses uitgevoerd worden door een door het ministerie van VROM aangewezen instelling.

Verder lezen:

 

 

© Uitgeverij Noordhoek BV