Dossier_Bouwstoffen.gif (17893 bytes)

Back ] Home ] Up ]

Publicaties

In al die jaren dat het bouwstoffenbesluit in ontwikkeling was zijn er natuurlijk tal van officiele en minder officiele publicaties over het onderwerp geweest, om nog maar te zwijgen van het aantal cursussen, voorlichtingsdagen en wat al niet meer. Compleet kunnen we hier dus niet zijn en we doen er daarom niet eens een poging toe. Hieronder dus slechts een beperkt overzicht; suggestied voor uitbreiding zijn welkom.

OfficiŽle publicaties

  • Het bouwstoffenbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad, jaargang 1995, nummer 567. Daarop is in 1997 nog een wijziging gepubliceerd (Staatsblad jaargang 1997 nummer 525). Het Staatsblad is te bestellen bij de SdU Uitgeverij in Den Haag.
  • Op 30 januari 1998 is nog een Uitvoeringsregeling gepubliceerd, deze is eveneens te bestellen bij de SdU.


Brochures

Bij het Distributiecentrum van VROM zijn de volgende brochures te bestellen (telefoon 0900-8052)

Het Bouwstoffenbesluit (distributienr. 2099/045)
Hierin wordt kort beschreven wat het Bouwstoffenbesluit inhoudt, aan welke milieueisen bouwstoffen moeten voldoen enworden de belangrijkste regels uitgelegd.

Het Bouwstoffenbesluit: praktijkvragen en antwoorden (distributienr. 14406/175)
Vragen en antwoorden over het Bouwstoffenbesluit.

Gemeenten en het Bouwstoffenbesluit  (distributienr. 22885/211)
De gevolgen van het Bouwstoffenbesluit voor gemeentelijke organisaties. Alle taken die voortvloeien uit de besluit komen aan de orde.

De Toetsingsprotocollen van het Bouwstoffenbesluit (distributienr. 22802/211)
Toelichting in hoofdlijnen op de toetsingsprotocollen van de Uitvoeringsregeling van het Bouwstoffenbesluit.

Andere informatiebronnen

Meer mogelijk met verontreinigde grond
Volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit mag verontreinigde grond alleen worden toegepast onder voorwaarde dat de grond zich niet kan mengen met de bodem zodat het later altijd weer terugneembaar is. Als er bovendien een kans bestaat dat stoffen uit de grond kunnen weglekken, dan moeten daarnaast isolerende voorzieningen worden aangebracht. Volgens de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) kan een beheerregime voor het verplaatsen van verontreinigde grond een gelijk niveau van bodembescherming bieden als het Bouwstoffenbesluit.

Richtlijn IBC-maatregelen aan de praktijk getoetst
Bij een goede duurzame isolatie is het mogelijk secundaire bouwstoffen, zoals teerhoudend asfaltgranulaat en AVI-bodemas, te hergebruiken in wegfunderingen en ophogingen. Een werkgroep van CROW heeft onderzocht in hoeverre de aanwijzingen uit de Richtlijn IBC hiervoor praktisch bruikbaar zijn.

 

© Uitgeverij Noordhoek BV