Dossier_Bouwstoffen.gif (17893 bytes)

Back ] Home ] Up ] Next ]

Voor wie bestemd?

Degene die de eigenaar is van een bouwwerk of daartoe opdracht geeft is verantwoordelijk voor de (gebruikte) bouwstoffen. Dat betekent dat ontwerpers, architecten, aannemers en ga maar door de verantwoordelijkheid dragen voor de toegepaste bouwstoffen. Daarom zullen opdrachtgevers aan hun leveranciers informatie gaan vragen over de kwaliteit van de bouwstoffen in relatie tot het bouwstoffenbesluit.

Het eenvoudigste is dat voor de leveranciers om dat te doen met een erkende kwaliteitsverklaring. Om deze kwaliteitsverklaring te kunnen leveren moet de leverancier gecertificeerd zijn volgens het bouwstoffenbesluit. Een andere manier is een zogenaamde partijkeuring. De geleverde partij bouwmaterialen wordt dan geanalyseerd of deze voldoen aan het Bouwstoffenbesluit. Dit is een vrij tijdrovende procedure.

Behalve voor de opdrachtgever of eigenaar van een bouwwerk is het Bouwstoffenbesluit ook van belang voor het beheer, verbouw en de sloop. Bij bijvoorbeeld het vrijkomen van grond, puin en asfalt moet worden gekeken of deze stoffen als bouwstof kunnen worden hergebruikt. Verder geldt dat voor de toepassing van alle bouwstoffen, behalve schone grond, een verwijderingsplicht geldt. Dit houdt in dat als het (bouw)werk niet meer gebruikt wordt of onderhouden wordt de eigenaar de bouwstoffen moet verwijderen. 

 

Uitgeverij Noordhoek BV