Dossiers

Home ] Dossier Bouwstoffenbesluit ]

In een dosier van Afval Online is informatie bijeengebracht over een bepaald onderwerp. Via het dossier kan snel de belangrijkste hoofdlijnen van het onderwerp worden verkend. Verder wordt in een dossier vooral verwezen naar andere ounten van informatie. Die kunnen zich bevinden binnen Afval Online, maar ook daarbuiten; zowel op het internet als telefonische informatiepunten.

Een dossier heeft niet de bedoeling een compleet en gedetaillerd overzicht te geven. De belangrijkste functie is om u snel op de hoogte te brengen van de inhoud en u te verwijzen naar die informatiebronnen waar u het meeste aan hebt.

Op dit moment is nog maar een dossier beschikbaar en dat is over het bouwstoffenbesluit.

 

Uitgeverij Noordhoek BV